Analiza naruszeń
czasu pracy
kierowców


  • Monitorowanie pracy kierowców wraz ze wskazaniem ewentualnych naruszeń i odstępstw
  • Analiza naruszeń kierowców wraz z ich opisem oraz z podaniem wysokości kar wg ustawy o transporcie drogowym
  • Przygotowywanie raportów z naruszeniami dla pracodawcy i kierowców
  • Ocena ryzyka naruszeń czasu pracy (wg wytycznych ITD)
  • Udzielenie szczegółowych wyjaśnień co do popełnionych przez kierowców naruszeń

Dokładna Analiza naruszeń kierowców – Tacho Asystent
Zapraszamy do współpracy!