Audyt
dokumentacji
pracowniczej


Dla wszystkich przedsiębiorców którzy chcą sprawdzić czy ich firma jest wyposażona we wszystkie niezbędne dokumenty oraz przygotowana do kontroli PIP/ITD proponujemy następujący audyt:

  • sprawdzenie dokumentacji pod kątem wymagań Państwowej Inspekcji Pracy (akta osobowe kierowców, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagradzania, obwieszczenia i oświadczenia kierowców, porozumienia z kierowcami na
    stosowane w firmie rozwiązania prawne, ewidencja czasu pracy, delegacje, ryczałty za nocleg w kabinie pojazdu)
  • sprawdzenie dokumentacji w odniesieniu do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego ( dane cyfrowe, wykresówki, dane z tachografów cyfrowych, wydruki z tachografów cyfrowych, zaświadczenia dla kierowców, indywidualna karta ewidencji nieobecności, dokumenty potwierdzające prawidłową organizację i dyscyplinę pracy, protokoły z kontroli, nałożone kary)
  • sprawdzenie naruszeń kierowców, doradztwo w zakresie obrony przed karami za naruszenia czasu pracy i przeważenia pojazdów, zapobieganie podobnym w przyszłości, kontrola oceny ryzyka w zakresie występowania naruszeń (zarządzenie Głównego Inspektora ITD )

Na zakończenie audytu Klient otrzymuje wszystkie niezbędne dokumenty o które należy poszerzyć bądź uzupełnić akta osobowe pracowników. W przypadku analizy naruszeń, Klient otrzymuje pełny raport z ich wykazem oraz z informacją o karach w złotych dla przedsiębiorcy, kierowcy i zarządzającego.

Zapraszamy do współpracy!