Zarządzający transportem

Oferujemy usługę użyczenia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym rzeczy oraz osób.

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu będą mogli skorzystać Państwo nie tylko z usługi użyczenia certyfikatu, ale również zapoznać się z naruszeniami czasu pracy kierowców oraz poznać sposoby na unikanie naruszeń w przyszłości.

W ramach świadczenia usługi użyczenia certyfikatu oferujemy możliwość comiesięcznej analizy naruszeń czasu pracy zapisanych na cyfrowych kartach kierowców wraz z analizą ryzyka utraty dobrej reputacji lub ograniczenia licencji!

Ceny i współpraca

Współpraca odbywa się na zasadzie umowy o pracę na 1/8 etatu lub w oparciu o umowę cywilnoprawną. Rozliczanie użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (CPC) odbywa się co miesiąc.

Opłaty za korzystanie z certyfikatów

  • Krajowy drogowy przewóz rzeczy/osób – 250 zł netto miesięcznie*
  • Międzynarodowy drogowy przewóz rzeczy/osób – 300 zł netto miesięcznie*

*Podane wyżej zryczałtowane stawki dotyczą pierwszego samochodu, za każdy kolejny pojazd dochodzi kwota 50 zł netto miesięcznie.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatym zakresem usług.