Kadry i płace nie tylko dla kierowców

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę kadrowo-płacową kierowców, pozostałych pracowników oraz przedsiębiorców.

Nasze doświadczenie zdobyte poprzez udział w wielu kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy pokazuje, że niejednokrotnie pojawia się rozdźwięk pomiędzy rozliczeniami czasu pracy a późniejszym ich implementowaniu do listy płac przez podmioty zewnętrzne (biura rachunkowe). Konsekwencją takich działań są nieprawidłowo nazwane lub błędnie wypłacone składniki wynagrodzenia kierowców, rozbieżności w ilościach wykorzystanych dni urlopu i zwolnieniach lekarskich, źle naliczone i wypłacone ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy.

Wybierając usługi Tacho Asystent, otrzymują Państwo całościową usługę zawierającą nie tylko rozliczanie czasu pracy kierowcy i wynagrodzeń, ale także pełną obsługę kadrowo-płacową, która wieńczy proces rozliczania kierowców.

Wszystkie rozliczenia wykonujemy na programach 4Trans oraz Enova365, a dzięki kompatybilności tych dwóch systemów wykluczamy błędy i pomyłki w przeniesieniu na listy płac rozliczeń czasu pracy kierowców.

Ponadto w ramach współpracy przygotowujemy pełną dokumentację związaną z zatrudnieniem kierowcy bez obawy, że któryś ze składników wynagrodzenia wymagany prawem zostanie pominięty. Dodatkowo prowadzimy przez cały okres zatrudnienia pracownika wykaz należnych i wykorzystanych urlopów wypoczynkowych, dzięki czemu otrzymują Państwo gwarancję, że nic nie zostanie pominięte, a świadectwo pracy nie będzie zawierało błędów.

Czynności wchodzące w zakres obsługi kadr i płac:

 1. Sporządzanie list płac pracowników i zleceniobiorców
 2. Przygotowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracownika
 3. Konstruowanie umów o pracę
 4. Konstruowanie umowy zlecenie
 5. Przedłużanie umów o pracę
 6. Konstruowanie wypowiedzeń umów o pracę
 7. Sporządzanie świadectw pracy
 8. Zgłaszanie/wyrejestrowania pracowników i zleceniobiorców w ZUS
 9. Sporządzanie i wysyłka miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS
 10. Wystawianie zaświadczeń ZUS Z-3
 11. Sporządzanie raportów IMIR dla osoby ubezpieczonej
 12. Naliczanie wpłat miesięcznych podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców
 13. Sporządzanie deklaracji rocznych (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R) oraz przekaz elektroniczny
 14. Prowadzenie rejestru urlopów, zwolnień chorobowych uraz innych nieobecności
 15. Wystawianie zaświadczeń dla pracowników i instytucji zewnętrznych (np. zaświadczenia o zatrudnieniu/zarobkach, zaświadczenia dla komorników)
 16. Prowadzenie rozliczeń ZUS właścicieli oraz osób współpracujących
 17. Sporządzanie i wysyłka deklaracji ZUS IWA, ZUS ZSWA
 18. Sporządzanie i przesyłanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych
 19. Rejestrowanie zwolnień lekarskich
 20. Prowadzenie akt osobowych

Nasze usługi łączą korporacyjną jakość z elastycznością i indywidualnym podejściem do potrzeb każdego klienta. Łączymy również wiedzę z zakresu rozliczania czasu pracy kierowców, prawa pracy oraz zagadnień z dziedziny kadr i płac. Dzięki temu mogą Państwo czuć się bezpiecznie, powierzając nam zadania związane z obsługą swoich firm transportowych.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatym zakresem usług.