Czarna magia czy obsługa tachografu cyfrowego?

Tachograf cyfrowy to urządzenie rejestrujące czas pracy i rodzaj aktywności zawodowego kierowcy – jest to niezbędne wyposażenie każdego pojazdu. Tachograf posiada pamięć wewnętrzną oraz kartę chipową (mikroprocesorową) kierowcy.
Obsługa tachografu cyfrowego obwarowana jest przepisami regulującymi czas pracy kierowców i ich prawa oraz obowiązki. Każdy zawodowy kierowca musi zostać przeszkolony z jego obsługi – nieznajomość prawa bowiem szkodzi i wyjdzie przy pierwszej kontroli drogowej, a zakończy się mandatem.

Dane zapisane w tachografie cyfrowym drukuje się na specjalnym papierze termicznym za pomocą małej drukarki wbudowanej w tachografie cyfrowym. Kierowca musi być zaopatrzony w odpowiedni zapas papieru, by na żądanie funkcjonariusza kontroli lub na własne potrzeby dokonać wydruku zapisu z tachografu.

Obsługa tachografu cyfrowego a mandaty

Przekroczenie czasu pracy nie musi być powodem otrzymania mandatu – jeśli na przykład kierowca powinien się zatrzymać, a na najbliższym parkingu nie było miejsc, może jechać na kolejny wolny parking. Wówczas jednak musi zrobić odpowiednią adnotację z tyłu tarczki lub wydruku, by uniknąć mandatu. Taki zapis jest traktowany jako dowód w przypadku kontroli.

Kluczowe w obsłudze tachografu cyfrowego – dla kierowcy, by uniknąć mandatu

  • Wpisanie kodu państwowego – na początku i zakończeniu pracy.
  • Nie ma konieczności robienia wydruków codziennie.
  • Warto mieć przynajmniej 2 roli papieru termicznego jako zapas.
  • W przypadku kradzieży papieru termicznego – zgłoszenie na Policję i do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
  • Wpisy manualne po włożeniu karty.

Kluczowe w obsłudze tachografu cyfrowego – dla pracodawcy

  • Szkolenie kierowców z obsługi i oraz przepisów.
  • Co najmniej co 90 dni odczytywanie tachografu .
  • Pobieranie danych z karty kierowcy co 28 dni oraz przy ustalaniu stosunku pracy.
  • Przechowywanie przez 12 miesięcy: wykresówki, danych z kart kierowców, zaświadczenia o dniach wolnych, danych i wydruków z tachografu.
  • Blokowanie tachografu karty przedsiębiorstwa od razu przy zakupie pojazdu z tachografem cyfrowym.

Współpraca z Tacho Asystent to kompleksowe wsparcie w zakresie obsługi tachografu cyfrowego, dlatego zdejmij sobie tę kwestię z głowy – nieważne, ilu kierowców zatrudniasz! Zapraszamy do współpracy!

Skontaktuj się