Płaca
minimalna
w krajach UE


Niemcy

Od stycznia 2015 r. zaczęła obowiązywać niemiecka ustawa o płacy minimalnej MiLoG wprowadzająca wymóg stosowania minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy kierowcy. Przedsiębiorcy zobligowani są do zgłaszania pracowników, którzy będą wykonywali pracę na terenie Niemiec na specjalnym formularzu, ewidencjonowania i rozliczania godzin ich pracy na terenie tego kraju.

Za brak zgłoszenia oraz niewyrównanie wynagrodzeń do płacy minimalnej przedsiębiorcom grożą wysokie kare finansowe :

 • do 30 000 € za brak zgłoszenia
 • do 500 000 € za niewypłacanie minimalnego wynagrodzenia

Austria

Od 1 stycznia 2017 r. w Austrii obowiązuje kierowców płaca minimalna. Dotyczy ona wszystkich przewozów wykonywanych w tym kraju z wyjątkiem przewozów tranzytowych.

Wymogi wynikające z nowej ustawy o płacy minimalnej w Austrii nakładają na przewoźników wiele obowiązków takich jak m.in.:

 • zgłoszenie pracowników/kierowców oddelegowanych
 • wyposażenie kierowców w umowy o pracę oraz druki A1 ZUS tłumaczone na język niemiecki
 • prowadzenie rozliczeń czasu pracy kierowców na terenie Austrii
 • przechowywanie dokumentacji potwierdzającej wypłatę wynagrodzeń sporządzoną w języku niemieckim

Francja

Od 1 lipca 2016 r. zaczęła we Francji obowiązywać płaca minimalna dla kierowców zatrudnianych przez przedsiębiorstwa posiadające siedzibę poza terytorium Francji. Oznacza to, że np. polski kierowca udający się do Francji musi mieć rozliczane wynagrodzenie za pracę na terenie tego kraju według francuskich przepisów. Stawki wynagrodzenia są zróżnicowane w zależności od kwalifikacji zawodowych kierowcy. Przepisy o płacy minimalnej nie dotyczą przewozów tranzytowych.

Firmy przewozowe z poza Francji oprócz spełnienia szeregu warunków muszą także posiadać Przedstawiciela we Francji, który będzie reprezentował je w trakcie kontroli ze strony służb francuskich.

Przedstawiciel we Francji musi być osobą francuskojęzyczną i mająca tam miejsce zamieszkania. Poza tym musi przechowywać dokumentację płacową przewoźnika i udostępniać ją organom kontrolnym.

Firma TACHO ASYSTENT służy pomocą w ustanowieniu Przedstawiciela we Francji na korzystnych warunkach. Pomagamy w uruchomieniu całej procedury startowej oraz w późniejszych rozliczeniach i przekazywaniu dokumentacji płacowej.

Przedstawiciel we Francji

Firmy przewozowe z poza Francji oprócz spełnienia szeregu warunków muszą także posiadać Przedstawiciela we Francji, który będzie reprezentował je w trakcie kontroli ze strony służb francuskich.

Przedstawiciel we Francji musi być osobą francuskojęzyczną i mająca tam miejsce zamieszkania. Poza tym musi przechowywać dokumentację płacową przewoźnika i udostępniać ją organom kontrolnym.

Firma TACHO ASYSTENT służy pomocą w ustanowieniu Przedstawiciela we Francji na korzystnych warunkach. Pomagamy w uruchomieniu całej procedury startowej oraz w późniejszych rozliczeniach i przekazywaniu dokumentacji płacowej.

Włochy

W 2016 roku kolejne państwo członkowskie Włochy, wprowadziło obowiązek stosowania płacy minimalnej dla kierowców delegowanych do pracy na terytorium tego kraju.

Stosowaniu płacy minimalnej będzie podlegał tylko kabotaż, a w związku z nowymi przepisami na przewoźników nakładane są obowiązki taki jak m.in.:

 • ustanowienie Przedstawiciela na terenie Włoch
 • zgłoszenia oddelegowanego pracownika
 • tłumaczenia umowy o pracę na język włoski
 • oświadczenie pracodawcy o stawce godzinowej brutto oraz sposobie i zasadach rozliczania
 • kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania.

W trakcie kontroli drogowej włoskie służby kontrolujące będą sprawdzały czy kierowca jest wyposażony w stosowne dokumenty. Jeśli zostaną stwierdzone braki formalne lub nie będą one spełniały nowych wymogów, to na przedsiębiorstwo zostanie nałożona kara finansowa w wysokości od 1 000 do 10 000 euro.

Przedstawiciel we Włoszech

Firma TACHO ASYSTENT zajmuje się rozliczaniem wyrównania wynagrodzeń kierowców do wymaganej we Włoszech płacy minimalnej kierowców.

Oprócz szczegółowego przeliczenia i przejrzystych raportów zapewniamy Przedstawiciela we Włoszech, który w razie kontroli ze strony służb zagranicznych będzie reprezentował Państwa firmę.

Zapraszamy do współpracy! Kompleksowe rozliczanie płacy minimalnej we Włoszech!