Zastanawiasz się, jak obniżyć dopłaty do płac minimalnych w UE?

Nasi specjaliści przeanalizują obecną dokumentację pracowniczą i zaproponują najlepsze, zgodne z prawem rozliczanie wynagrodzeń w krajach UE!

Co i jak jest wymagane w poszczególnych krajach?

Tacho Asystent

Niemcy

W styczniu 2015 r. zaczęła obowiązywać niemiecka ustawa o płacy minimalnej MiLoG wprowadzająca wymóg stosowania minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy kierowcy. Przedsiębiorcy zobligowani są do zgłaszania pracowników, którzy będą wykonywali pracę na terenie Niemiec na specjalnym formularzu, ewidencjonowania i rozliczania godzin ich pracy na terenie tego kraju.

Za brak zgłoszenia oraz niewyrównanie wynagrodzeń do płacy minimalnej przedsiębiorcom grożą wysokie kare finansowe:

 • do 30 000 € za brak zgłoszenia,
 • do 500 000 € za niewypłacanie minimalnego wynagrodzenia.

Zajmiemy się tym dla Państwa!

Tacho Asystent

Austria

Od 1 stycznia 2017 r. w Austrii obowiązuje kierowców płaca minimalna. Dotyczy ona wszystkich przewozów wykonywanych w tym kraju z wyjątkiem przewozów tranzytowych.

Wymogi wynikające z nowej ustawy o płacy minimalnej w Austrii nakładają na przewoźników wiele obowiązków, takich jak:

 • zgłoszenie pracowników/kierowców oddelegowanych,
 • wyposażenie kierowców w umowy o pracę oraz druki A1 ZUS tłumaczone na język niemiecki,
 • prowadzenie rozliczeń czasu pracy kierowców na terenie Austrii,
 • przechowywanie dokumentacji potwierdzającej wypłatę wynagrodzeń sporządzoną w języku niemieckim.

Zajmiemy się tym dla Państwa, zapewnimy tłumaczenie odpowiednich dokumentów i zgłoszenia.

Tacho Asystent

Francja

Od 1 lipca 2016 r. zaczęła we Francji obowiązywać płaca minimalna dla kierowców zatrudnianych przez przedsiębiorstwa posiadające siedzibę poza terytorium Francji. Oznacza to, że np. polski kierowca udający się do Francji musi mieć rozliczane wynagrodzenie za pracę na terenie tego kraju według francuskich przepisów. Stawki wynagrodzenia są zróżnicowane w zależności od kwalifikacji zawodowych kierowcy. Przepisy o płacy minimalnej nie dotyczą przewozów tranzytowych.

Firmy przewozowe spoza Francji oprócz spełnienia szeregu warunków muszą także posiadać przedstawiciela we Francji, który będzie reprezentował je w trakcie kontroli ze strony służb francuskich.

Oferujemy usługę przedstawiciela we Francji, a co za tym idzie spełnienie wszystkich związanych z tym wymogów prawnych. Więcej informacji.

Tacho Asystent

Włochy

W 2016 roku jako kolejne państwo członkowskie Włochy wprowadziły obowiązek stosowania płacy minimalnej dla kierowców delegowanych do pracy na terytorium tego kraju.

Stosowaniu płacy minimalnej będzie podlegał tylko kabotaż, a w związku z nowymi przepisami na przewoźników nakładane są obowiązki takie jak:

 • ustanowienie przedstawiciela na terenie Włoch,
 • zgłoszenia oddelegowanego pracownika,
 • tłumaczenia umowy o pracę na język włoski,
 • oświadczenie pracodawcy o stawce godzinowej brutto oraz sposobie i zasadach rozliczania,
 • kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania.

W trakcie kontroli drogowej włoskie służby kontrolujące będą sprawdzały, czy kierowca jest wyposażony w stosowne dokumenty. Jeśli zostaną stwierdzone braki formalne lub dokumenty nie będą spełniały nowych wymogów, to na przedsiębiorstwo zostanie nałożona kara finansowa w wysokości od 1 000 do 10 000 euro.

Przedstawiciel we Włoszech

Firma TACHO ASYSTENT zajmuje się rozliczaniem wyrównania wynagrodzeń kierowców do wymaganej we Włoszech płacy minimalnej kierowców.

Oferujemy usługę przedstawiciela we Włoszech, a co za tym idzie spełnienie wszystkich związanych z tym wymogów prawnych. Więcej informacji.

Tacho Asystent

Niderlandy

Od 1 marca 2020 r. weszły w życie holenderskie przepisy dotyczące delegowania i zgłaszania pracowników mających wykonywać pracę na terenie Królestwa Niderlandów. Obowiązek zgłoszenia pracownika delegowanego ma zastosowanie do delegowania do pracy rozpoczynającej się od 1 marca 2020 r.

Zgłoszenie delegowania dotyczy zatrudnianych kierowców oraz przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy na terenie Niderlandów. Obowiązkowi zgłaszania delegowania nie podlegają przewozy tranzytowe.

Zgodnie z holenderską ustawą o płacy minimalnej pracodawca wysyłający do pracy w tym kraju kierowców powinien przestrzegać następujących obowiązków:

 • zgłoszenie delegowanego pracownika na stronie Posted Workers
 • wyposażenie kierowcy w dokument A1
 • rozliczanie i wypłacanie minimalnej stawki godzinowej za pracę w Holandii
 • przechowywanie dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia

W celu realizacji przepisów oferujemy Państwu usługę przedstawiciela w tym kraju.

Skontaktuj się teraz z nami!