Rozliczymy płacę sektorową kierowców w UE

Nasi specjaliści zaproponują najlepsze rozliczenia, zgodne z obowiązującymi w UE przepisami.

Zgodnie z unijną dyrektywą o delegowaniu, obowiązującą od 2 lutego 2022 r., pracodawca ma obowiązek wypłaty delegowanemu pracownikowi pełnego wynagrodzenia sektorowego, a nie stawki minimalnej wynagrodzenia. Wyrównanie należy wypłacać do kwoty uwzględniającej wszystkie elementy składowe wynagrodzenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie.

Nowymi obowiązkami zostały objęte:

  • przewozy kabotażowe,
  • przewozy typu cross-trade,
  • przewozy kombinowane, gdy przewóz wykonywany na odcinku drogowym odbywa się w obrębie przyjmującego państwa członkowskiego lub ma charakter przewozu międzynarodowego innego niż przewóz dwustronny.

Z nowych obowiązków zwolnieni zostali kierowcy przejeżdżający przez dany kraj tranzytem oraz wykonujący przewozy bilateralne (dwustronne), czyli takie, gdy załadunek lub rozładunek następuje w Polsce.