Rozliczenie
podróży
służbowych


Rozliczanie diet i ryczałtów za nocleg w kabinie pojazdu

  • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych dla kierowców i przedsiębiorców
  • Szczegółowe przeliczenia diet oraz ryczałtów za nocleg w kabinie
  • Pomoc w zakresie doboru najkorzystniejszych stawek diet i ryczałtów noclegowych
  • Generowanie rozliczeń delegacji w postaci przejrzystych raportów i zestawień

Zapraszamy do współpracy!