Obniż koszty prowadzonej działalności!

Nasi specjaliści przeanalizują obecną dokumentację pracowniczą i zaproponują optymalizację stawek wynagrodzenia oraz diet i ryczałtów za nocleg kierowców.

Oferujemy:

  • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych dla kierowców i przedsiębiorców,
  • szczegółowe przeliczenia diet oraz ryczałtów za nocleg w kabinie,
  • pomoc w zakresie doboru najkorzystniejszych stawek diet i ryczałtów noclegowych,
  • generowanie rozliczeń delegacji w postaci przejrzystych raportów i zestawień.

Skontaktuj się z nami