Założenie firmy transportowej w Niemczech

Wraz z uruchomieniem przepisów Pakietu Mobilności w lutym 2022 roku polscy przewoźnicy zaczęli odczuwać dyskomfort w realizacji przewozów kabotażowych na terenie UE, a zwłaszcza na terenie Niemiec które w ostatnich latach stały się areną dla wielu przewozów zarobkowych wykonywanych przez polskie firmy transportowe na tamtejszym rynku.

Ograniczenia w przewozach kabotażowych dotyczą głównie dni przerwy pomiędzy poszczególnymi operacjami czyli tak zwanym „cooling-off period” trwającym cztery dni pomiędzy kolejną pulą przewozów kabotażowych, a okres ten potrafi wydłużyć się nawet do sześciu dni jeśli uwzględni się dni wolne i święta!

Rozwiązaniem tych problemów może być zarejestrowanie firmy transportowej w Niemczech i wykonywanie wówczas takich przewozów jako rodzima firma niemiecka już bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Założenie działalności gospodarczej w Niemczech i pokonanie barier administracyjnych oraz szeregu formalności nie jest łatwe, ale z nami zrobisz to prawidłowo i zgodnie z przepisami!

Kim jesteśmy? Od kilkunastu lat tworzymy zespół profesjonalistów z branży transportowej, zajmujemy się rozliczaniem czasu pracy kierowców, kadrami i płacami, delegowaniem kierowców, prowadzeniem księgowości dla firm transportowych oraz doradztwem podatkowym.

W ramach współpracy oferujemy:

  • pomoc w założeniu firmy w Niemczech,
  • przygotowanie umów o pracę na warunkach niemieckich,
  • rozliczanie czasu pracy kierowców oraz obsługę księgową,
  • tłumaczenia dokumentów, wsparcie językowe,
  • pomoc przy kontroli w firmie oraz na drodze,
  • monitorowanie czasu pracy kierowców pod kątem zgodności z Pakietem Mobilności ,

Zapraszamy do współpracy!