Brak badań technicznych i najpoważniejsze naruszenie (NN) – jakie są konsekwencje?

Ważne badania techniczne pojazdu to jedna z istotniejszych kwestii w branży transportowej, gdyż wykonywanie przewozu drogowego pojazdem, który nie przeszedł okresowego badania potwierdzającego jego sprawność do poruszania się w ruchu drogowym, grozi surowymi karami.

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (u.t.d.) – art. 92a ust. 1 (załącznik 3) przewoźnik może otrzymać karę finansową w kwocie do 2000 zł. Jednak to nie wszystko, ponieważ brak badań technicznych zaliczany jest do tzw. najpoważniejszych naruszeń (NN).

Żeby lepiej zrozumieć powagę tego stanu rzeczy, przyjrzyjmy się bliżej wagom naruszeń:

PN — poważne naruszenia;

BPN — bardzo poważne naruszenia;

NN — najpoważniejsze naruszenia.

Konsekwencje w przypadku wielokrotnego popełnienia poważnego i bardzo poważnego naruszenia (PN i BPN) dotyczą wszczęcia postępowania dotyczącego dobrej reputacji. Z kolei najpoważniejsze naruszenia (NN) skutkują wszczęciem procedury mogącej skończyć się utratą licencji, co gorsza — wystarczy tylko jedno takie naruszenie, by otrzymać surową karę.

Warto wspomnieć, że waga naruszenia nie jest jednoznaczna z karą finansową, którą się za nie otrzyma. Przykładowo, przewoźnik otrzyma 10 000 zł kary za bardzo poważne naruszenie, lecz nie straci licencji, jednak może on także otrzymać 2000 zł kary, a stracić licencję, jeśli dopuści się najpoważniejszego naruszenia.