Czas UTC

Czas UTC lub inaczej uniwersalny czas koordynowania (Universal Time Coordinated (GMT Greenwich Mean Time) to format czasu wykorzystywany w systemie tachografów cyfrowych, który nie uwzględnia lokalnych zmian np. z czasu letniego na zimowy. Urządzenia rejestrujące czyli tachografy cyfrowe stosowane w Unii Europejskiej rejestrują czynności oraz sporządzają wydruki w tym samym czasie UTC.

Czas UTC jest taki sam w każdym kraju, a czas lokalny w zależności od strefy czasowej będzie się różnił od czasu UTC – w Polsce czas UTC różni się od lokalnego o + 2 godziny w okresie letnim oraz o + 1 godzinę w okresie zimowym:

w okresie letnim czas UTC = czas lokalny minus 2 godziny. Gdy w Polsce będzie godzina 12.00 wg. czasu lokalnego to wg. czasu UTC będzie to godzina 10.00

– w okresie zimowym czas UTC = czas lokalny minus 1 godzina. Oznacza to, że jeżeli w Polsce jest godzina 15.00 wg czasu lokalnego to wg czasu UTC będzie to godzina 14.00

Zmianę czasu UTC przeprowadza serwis tachografów. Dodatkowo zmiany czasu UTC może dokonać kierowca ale tylko i wyłącznie jeden raz w ciągu jednego tygodnia i w zakresie +/- 1 min. Jeśli różnica w ustawieniach czasu będzie większa niż 30 min. zmiany powinien dokonać warsztat.