Jak rejestrować przekroczenie granicy na tachografie?

Zgodnie z przepisami Pakietu Mobilności, które obowiązują od 2 lutego 2022 roku, koniecznością jest rejestrowanie przekraczania granic krajów Unii Europejskiej w tachografie. Działanie to powinno być praktykowane przynajmniej do czasu, gdy obowiązkowe stanie się posiadanie tachografów z technologią GPS samoczynnie wykrywających przekroczenie granicy.

Część pojazdów zarejestrowanych po 21 sierpnia 2023 roku posiada już udogodnienie w postaci GPS w tachografie, jednak przepisy wprowadzane są stopniowo, tak więc w wielu przypadkach konieczne jest, aby ręcznie zgłaszać przekroczenie granicy krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Wprawdzie w tych przepisach nie podano dokładnego sposobu, w jaki rejestrować przekroczenie granicy na tachografie, to jednak większość urządzeń ma taką funkcjonalność w swoim głównym menu. Z reguły czynność ta odbywa się zgodnie ze schematem:

  1. Wpisanie „Kierowca 1”;
  2. Wybranie „kraj rozpoczęcia”;
  3. Wyszukanie kodu kraju, do którego się wjechało.

Uwaga! W przypadku, gdy mowa o załodze znajdującej się w pojeździe, to zgodnie z przepisami każdy kierowca jest zobowiązany do indywidualnego dokonania takiego zapisu na tachografie.