Karta kwalifikacji kierowcy zawodowego.

Kartka kwalifikacji kierowcy (KKK) razem z elektronicznym profilem kierowcy zawodowego (PKZ) to dokumenty dla kierowców zawodowo zajmujących się przewozami, obowiązujące od 6 kwietnia 2022 roku.

Powinien posiadać je każdy kierowca, którego prawo jazdy zostało wydane przez inny kraj niż Polska, a który wykonuje dla polskiego przedsiębiorstwa transportowego przewozy na kategorię D (autobus) oraz C+E (samochód ciężarowy). Prowadzący pojazd jest zobowiązany ją posiadać, gdy zaczyna kurs kwalifikacji wstępnej, przyśpieszonej, uzupełniającej lub szkolenie okresowe.

Wymóg ten został wprowadzony w życie, ponieważ często w zagranicznych prawach jazdy brak odpowiedniego miejsca, aby wpisać kod 95 potwierdzający uprawnienia do prowadzenia pojazdów w danej kategorii.

Jak uzyskać kartę kwalifikacji kierowcy zawodowego?

Uzyskanie karty jest możliwe poprzez uiszczenie stosownej opłaty oraz złożenie wniosku w lokalnym Starostwie Powiatowym — wzór wniosku najczęściej dostępny jest na stronach internetowych poszczególnych urzędów. Powinna zostać ona wydana w ciągu 30 dni od tej czynności i można ją odebrać osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej. Wraz ze złożeniem wniosku o kartę kwalifikacji kierowcy wnioskuje się jednocześnie o utworzenie profilu kierowcy zawodowego.