Kary za odbieranie odpoczynków tygodniowych regularnych
w kabinach


fr

FRANCJA: kara wynosi od 750 €, maksymalna przewidziana przepisami kara to 30 000  € oraz do roku pozbawienia wolności.

belgia

BELGIA:  kara wynosi Belgii wynosi 1800 €. W przypadku braku natychmiastowej wpłaty istnieje możliwość zatrzymania pojazdu i żądania kaucji zwrotnej lub gdy kara nie zostanie opłacona w ciągu 96 godzin, do konfiskaty pojazdu. Dla spraw, które trafią do sądu, a sąd uzna winę przewoźnika, kara może wynieść nawet 60 000 €.

niemcy

NIEMCY: kary jakie przewidziano w Niemczech za odbieranie odpoczynków regularnych w kabinie pojazdu to 500 € dla kierowcy i 1500 € dla przedsiębiorcy.

wb

WIELKA BRYTANIA: od 1 listopada 2017 r. służby kontrolne w Wielkiej Brytanii będą  mogły nakładać kary za odbiór regularnych tygodniowych okresów odpoczynku (45 godzin) w kabinie pojazdu. 300 GBP – tyle wyniesie maksymalna wysokość kary dla kierowcy.

holandia

HOLANDIA: kara za odbiór odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu wynosi 1500 €.

holandia

AUSTRIA: Grzywna nakładana jest przez policję i wynosi w Austrii od 300 do 5.000 € . Jeśli kary nie uda się ściągnąć sprawcy grozi do sześciu tygodni więzienia.

holandia

HISZPANIA: 1 lipca 2018 obowiązuje zakaz odbierania odpoczynków tygodniowych w kabinie. Kary za spędzanie 45-godzinnych odpoczynków tygodniowych w kabinach ciężarówek na terenie Hiszpanii są nakładane na firmy transportowe. Wysokość kary to od stycznia 2019 r. - 2.000 €. 

holandia

WŁOCHY: według informacji służb kontrolnych odpoczynek tygodniowy regularny odebrany w kabinie może zostać potraktowany jako brak odpoczynku. Przewidziane sankcje mogą wynieść do 1700 € wraz z koniecznością odebrania pełnego odpoczynku tygodniowego. Przepisy obowiązują od maja 2018 r.