Kary za odbieranie odpoczynków tygodniowych regularnych w kabinach

Tacho Asystent

FRANCJA: kara wynosi od 750 €, maksymalna przewidziana przepisami kara to 30 000 € oraz do roku pozbawienia wolności.

Tacho Asystent

BELGIA: kara wynosi 1800 €. W przypadku braku natychmiastowej wpłaty istnieje możliwość zatrzymania pojazdu i żądania kaucji zwrotnej lub gdy kara nie zostanie opłacona w ciągu 96 godzin, do konfiskaty pojazdu. Dla spraw, które trafią do sądu, a sąd uzna winę przewoźnika, kara może wynieść nawet 60 000 €.

Tacho Asystent

NIEMCY: kary, jakie przewidziano w Niemczech za odbieranie odpoczynków regularnych w kabinie pojazdu, to 500 € dla kierowcy i 1500 € dla przedsiębiorcy.

Tacho Asystent

WIELKA BRYTANIA: od 1 listopada 2017 r. służby kontrolne w Wielkiej Brytanii będą mogły nakładać kary za odbiór regularnych tygodniowych okresów odpoczynku (45 godzin) w kabinie pojazdu. 300 GBP – tyle wyniesie maksymalna wysokość kary dla kierowcy.

Tacho Asystent

HOLANDIA: kara za odbiór odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu wynosi 1500 €.

Tacho Asystent

AUSTRIA:grzywna nakładana jest przez policję i wynosi w Austrii od 300 do 5000 €. Jeśli kary nie uda się ściągnąć, sprawcy grozi do sześciu tygodni więzienia.

Tacho Asystent

HISZPANIA:od 1 lipca 2018 r. obowiązuje zakaz odbierania odpoczynków tygodniowych w kabinie. Kary za spędzanie 45-godzinnych odpoczynków tygodniowych w kabinach ciężarówek na terenie Hiszpanii są nakładane na firmy transportowe. Wysokość kary to od stycznia 2019 r. – 2000 €.

Tacho Asystent

WŁOCHY: według informacji służb kontrolnych odpoczynek tygodniowy regularny odebrany w kabinie może zostać potraktowany jako brak odpoczynku. Przewidziane sankcje mogą wynieść do 1700 € wraz z koniecznością odebrania pełnego odpoczynku tygodniowego. Przepisy obowiązują od maja 2018 r.

Jeśli mają Państwo pytania o tego typu zagadnienia, służymy pomocą. Tacho Asystent – Twój asystent w firmie transportowej!