Monitorujemy i wyjaśniamy

Wyręczamy Państwa we wszystkim tym, co utrudnia codzienną pracę firmy transportowej – skruplatny monitoring i bieżace analizy to nasza mocna strona.

W ramach analizy naruszeń:

  • monitorujemy pracę kierowców wraz ze wskazaniem ewentualnych naruszeń i odstępstw,
  • analizujemy naruszenia kierowców, opisujemy je i podajemy wysokość kar wg ustawy o transporcie drogowym,
  • przygotowujemy raport z naruszeniami dla pracodawcy i kierowców,
  • oceniamy ryzyko naruszeń czasu pracy (wg wytycznych ITD),
  • udzielamy szczegółowych wyjaśnień co do popełnionych przez kierowców naruszeń.

Współpraca z nami to potężna dawka solidnej wiedzy i rzetelność usług. Zapraszamy do skorzystania z niej!