Pobieranie danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców — jak często trzeba to robić? Jak długo należy przechowywać dane?

Bezpieczeństwo na drodze staje się coraz istotniejszym aspektem w branży transportowej, tak więc w celu monitorowania pracy kierowców oraz zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi czasu pracy, w pojazdach ciężarowych stosuje się tachografy cyfrowe i karty kierowcy. Dzięki temu możliwe jest skuteczne egzekwowanie wymogów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku.

Jak często należy pobierać dane z tachografów, a jak często z kart kierowców?

Częstotliwość pobierania danych z tachografów oraz kart kierowców określa rozporządzenie Komisji (UE) nr 581/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. W przypadku tachografów należy wykonać co najmniej jeden odczyt przynajmniej raz na 90 dni, natomiast w przypadku kart kierowców przynajmniej raz na 28 dni.

Warto jednak wspomnieć o obowiązku natychmiastowego pobrania danych w następujących sytuacjach:

a) dla tachografu:

  • przed dokonaniem przekazania pojazdu innemu podmiotowi (niezależnie na jak długo);
  • w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia;
  • gdy pojazd zostanie wyłączony z użytkowania;
  • na prośbę organów kontroli i administracji publicznej.

b) dla kart kierowców:

  • przy ustaniu stosunku pracy kierowcy, lecz przed zakończeniem umowy;
  • gdy karta traci ważność;
  • na prośbę kontroli i administracji publicznej.

Jak długo należy przechowywać dane z tachografów i kart kierowców?

Tym, na co należy również zwrócić uwagę, jest okres przechowywania danych. Przedsiębiorca jest zobowiązany do ich zachowania przez minimum rok od momentu odczytu, jednocześnie chroniąc je przed zniszczeniem lub udostępnieniem osobom niepowołanym. Ważne, aby informacje uporządkowane były chronologicznie, co ułatwi przebieg ewentualnej kontroli.