Tachograf cyfrowy przepisy i pierwsze kroki


Obowiązki przedsiębiorcy i przepisy czyli jak uniknąć nie potrzebnych problemów.

PRZED PIERWSZYM WYJAZDEM

Przed pierwszym wyjazdem należy wyrobić Kartę Przedsiębiorstwa, wniosek o jej wydanie składa się do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, poniżej zamieszczamy bezpośredni link do strony: http://tachograf.pwpw.pl/procedura_skladania_kp.html

Należy pamiętać, że na wydanie karty czas oczekiwania wynosi ok. 3 tygodni, a więc czynność tą należy wykonać odpowiednio wcześniej przed pierwszym przewozem. Gdy Karta Przedsiębiorstwa zostanie już wydana trzeba za jej pomocą zablokować tachograf na swoją firmę poprzez włożenie karty do urządzenia.

Przed pierwszym wyjazdem w ciągu 14 dni od wydania dowodu rejestracyjnego, konieczna jest kalibracja tachografu cyfrowego w wyspecjalizowanym warsztacie.

Zanim zdecydujemy kto będzie prowadził pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy warto wziąć pod uwagę stopień znajomość obsługi urządzenia danego kierowcy. Jeśli dedykowany kierowca nie posiada dostatecznej wiedzy z obsługi tego typu urządzeń, należy go w tym celu przeszkolić. Kierowca, który będzie prowadził pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy musi posiadać ważną Cyfrową Kartę Kierowcy.

Kolejną rzeczą o jakiej należy pamiętać to wyposażenie pojazdu w odpowiednią ilość papieru do drukarki termicznej znajdującej się w tachografie. Należy zawsze stosować papier z właściwym zatwierdzeniem typu. Przyjmuje się, iż w pojeździe oprócz rolki zainstalowanej w urządzeniu, powinny znajdować się jeszcze dwie dodatkowe pozwalające na wykonanie odpowiedniej ilość wydruków, także przez uprawnione służby kontrolne.

Tachografy przepisy

 

TACHOGRAFY

 POBIERANIE DANYCH CYFROWYCH

 • Dane cyfrowe z Tachografupobieramy nie rzadziej niż co 90 dni
 • Dane z cyfrowej Karty Kierowcy – pobieramy nie rzadziej niż co 28 dni
 • Ponadto dane cyfrowe pobieramy w razie szczególnych okoliczności opisanych poniżej:

Z Tachografu Cyfrowego:

 • natychmiast przed trwałym bądź okresowym przekazaniem pojazdu innej osobie lub firmie (w przypadkach sprzedaży pojazdu, wynajęcia)

 • natychmiast w sytuacji, gdy urządzenie źle funkcjonuje, ale pobranie danych jest możliwe

 • natychmiast w przypadku wycofania pojazdu z użytkowania,

 • w oznaczonym terminie – w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.

Z Cyfrowej Karty Kierowcy:

 • przed ustaniem stosunku pracy danego kierowcy

 • przed upływem terminu rozwiązania umowy, na podstawie której świadczone były przewozy na rzecz podmiotu wykonującego przewozy drogowe

 • w przypadku stwierdzenia utraty ważności karty (od daty ostatniego pobrania do daty ważności karty)

 • w oznaczonym terminie – w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.

PRZECHOWYWANIE DANYCH CYFROWYCH (PRZEPISY)

Dane pobrane z tachografu cyfrowego i karty kierowcy powinny być przechowywane w sposób nie zagrażający ich utracie, w bezpiecznym miejscu. Uprawnione służby kontrolne za brak danych cyfrowych (podobnie jak za brak wykresówek) nakładają na przedsiębiorstwa dotkliwe kary finansowe – 500 zł kary za każdy dzień brakujących danych wg. załącznika nr 3 do Ustawy o Transporcie Drogowym:

Lp. 6.3.7 Nieokazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, danych z karty kierowcy, z tachografu cyfrowego lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzeniu pojazdu – za każdy dzień 500 zł Do pobierania danych służy wiele różnego rodzaju czytników, które w prosty i wygodny sposób pozwalają sczytać dane cyfrowe z karty kierowcy i tachografu.

Czytniki już same w sobie są nośnikiem pamięci, na którym można dane przechowywać. Dla bezpieczeństwa dane dobrze jest przechowywać w kilku miejscach np. w pamięci czytnika i na dysku komputera lub na płycie CD.

Najczęściej wyszukiwane hasła na stronie: blokowanie tachografu cyfrowego, obsługa i kalibracja tachografu cyfrowego krok po kroku, tachograf cyfrowy przepisy