Zaświadczenie o działalności od 2 marca 2015

Od 2 marca 2015 r. obowiązują niektóre przepisy rozporządzenia nr 165/2014. Zgodnie z nim kierowca, który w wyniku oddalenia się od pojazdu nie jest w stanie używać tachografu i swoją aktywności (inna praca, dyspozycja, odpoczynek) wprowadza ręcznie na wykresówkę, albo poprzez wpis manualny na kartę kierowcy, nie musi dodatkowo przedkładać zaświadczeń potwierdzających te czynności.

Wynika z tego to, że kierowca przede wszystkim nie musi posiadać i okazywać służbom kontrolnym zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu (urlopówki).Mimo to nie jest do końca zwolniony z tego obowiązku ponieważ wciąż obowiązuje art. 31 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców, wg którego przedsiębiorca musi wystawić kierowcy zaświadczenie w sytuacji gdy:

  • przebywał na zwolnieniu chorobowym,
  • przebywał na urlopie wypoczynkowym,
  • przebywał na urlopie lub odpoczywał w ramach dziennego okresu odpoczynku,
  • prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia nr 561/2006 lub AETR,
  • wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu,
  • był dostępny.

Brak konieczności wystawiania zaświadczeń o nieprowadzeniu dotyczy tylko sytuacji, gdy kierowca w trakcie wykonywania przewozu nie mógł uzyskać od przedsiębiorcy oryginalnego zaświadczenia.

Zdarzało się, że w takich sytuacjach wiele służb kontrolnych z różnych państw (pomimo że kierowca naniósł ręcznie swoje aktywności na wykresówkę lub kartę kierowcy) wymagało okazania zaświadczenia. Z wiadomych powodów kierowca go nie posiadał – będąc w trasie, nie miał możliwości uzyskania od przedsiębiorcy oryginalnego, podpisanego dokumentu.

Aktualnie w świetle powyższych przepisów kierowca uniknie kary, gdy wszystkie swoje aktywności niezarejestrowane za pomocą tachografu odręcznie zaznaczy na wykresówce lub karcie kierowcy.

Jeśli mają Państwo pytania o tego typu zagadnienia, służymy pomocą. Tacho Asystent – Twój asystent w firmie transportowej!