Czy kierowca może odebrać odpoczynek tygodniowy w kabinie pojazdu?

Oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej udzielające odpowiedzi na pytanie, czy kierowca może odebrać odpoczynek tygodniowy w kabinie pojazdu, znajduje się w art. 8 ust. 8 Rozporządzenia 561/2006.

Co więcej, pojawiło się uzupełnienie w tej sprawie mówiące, że organy kontroli nie mają prawa wymagać od kierowców rachunków za hotel jako dowodu na potwierdzenie spędzenia tygodniowego regularnego odpoczynku poza kabiną pojazdu. Konieczność wydania dodatkowej noty wyjaśniającej powstała na skutek licznych donosów o procederach, które odbywały się w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej (np. Szwecja, Francja) – na ich terenie nakładano bardzo kosztowne, nieprzepisowe kary finansowe związane z nieokazaniem rachunku za hotel.

Co więc mogą organy ścigania?

W przypadku złapania kierowcy na tzw. gorącym uczynku, czyli odbierania regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu, mogą nałożyć na niego karę. Dodatkowo kierowca jest zobowiązany do udzielenia dostępu do danych z karty kierowcy, wykresówek czy innych zapisów odręcznych lub wydruków z tachografu.

Warto w takiej sytuacji skorzystać z monitorowania pracy i analizy naruszeń kierowców, dzięki temu stale monitorujemy pracę kierowców.