Delegowanie kierowców w systemie IMI

Czym jest system IMI?

System IMI (internal market information system) został stworzony przez Komisję Europejską razem z członkowskimi krajami Unii Europejskiej, aby ułatwić przepływ informacji. W branży transportowej pełni funkcję portalu do zgłaszania delegacji i transportu międzynarodowego kierowców do państw należących do UE. Ułatwia także kontrolę odpowiednim organom, czy pracodawca wypłaca należne stawki za delegację, które obowiązują w danych krajach na przejechanej trasie.

Kto powinien zgłosić delegacje w systemie IMI?

Obowiązkiem właściciela przedsiębiorstwa transportowego, który oddelegował kierowcę, jest udostępnienie powyższych informacji na internetowej platformie IMI. Z kolei pracownik powinien mieć przy sobie podczas wykonywania trasy duplikaty zgłoszeń złożonych na portalu IMI.

Jakie są kary za brak zgłoszenia w systemie IMI?

Zważając na fakt, że to pracodawca jest zobowiązany do zgłaszania delegacji w systemie IMI, również kary za niedopilnowanie tej czynności lub nieprawidłowe jej zrealizowanie spoczywają na nim.

Kary za brak udostępnienia deklaracji w systemie IMI są zależne od kraju, gdyż każdy może mieć własny taryfikator — najczęściej jednak kwoty mieszczą się w przedziale 700-750 euro. Natomiast błędy w zgłoszeniu mogą wiązać się nawet z koniecznością zapłacenia aż do 25 000 euro!

To warto pamiętać!

Zgłoszenia można dokonać samodzielnie lub skorzystać z usług kancelarii transportowej, co jest szczególnie korzystnym rozwiązaniem przy dużej ilości pracowników wykonujących zlecenia transportowe. Odchodzi wówczas konieczność nadzorowania wszystkiego, a więc jest to oszczędność czasu i nerwów.

Zgłoszenie delegowania kierowcy jest ważne do 6 miesięcy od daty jego dokonania, a po tym czasie konieczne jest odnowienie tej deklaracji. Warto zwrócić wówczas uwagę, czy dane zamieszczone w poprzedniej deklaracji są zgodne z obecnym stanem (np. miejsce zamieszkania pracownika).