Zgodne z nowym prawem delegowanie kierowców

Pakiet mobilności, który wszedł w życie w lutym 2022 roku, ponownie nałożył szereg obowiązków na firmy transportowe i ujednolicił przepisy w ramach Unii Europejskiej. Skutkiem tego są również zmiany w prawie polskim.

Od 2 lutego 2022 r. kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe w systemie kabotaż lub cross-trade muszą zostać zgłoszeni jako pracownicy delegowani. Pracodawca ma obowiązek zrobić to za pomocą platformy IMI, wybierając odpowiedni rodzaj przewozu. Zgłoszenie delegowania obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE.

Nowy sposób delegowania pracowników zastępuję dotychczasowe formy takie jak MiLoG, SIPSI, Posted Workers i inne. Za pomocą platformy IMI służby kontrolne danego kraju będą kontaktowały się z przewoźnikiem, by zweryfikować spełnienie obowiązków związanych z delegowaniem kierowców.

To kolejny, obciążający obowiązek dla firm, dlatego ponownie przychodzimy z pomocą i możemy we wszystkim wyręczyć Twoją firmę.

Wyręczamy Cię w delegowaniu kierowców

Firma TACHO ASYSTENT szczegółowo zajmuje się problematyką delegowania oraz reprezentacji przewoźnika w razie kontroli. Wybierając współpracę z nami, wybierasz święty spokój i oszczędność czasu na zagłębianie się w nowe regulacje prawne związane nie tylko z delegowaniem kierowców.

 • Zgłaszanie delegowania kierowców do krajów UE
 • Prowadzenie rejestru zgłoszeń
 • Wyrejestrowywanie kierowców nieaktywnych
 • Monitorowanie platformy IMI pod względem otrzymanych wiadomości od służb kontrolnych
 • Reprezentacja w przypadku kontroli obowiązku delegowania i płac sektorowych
 • Przesyłanie dokumentów oraz udzielanie wyjaśnień organom kontrolnym
 • Doradztwo odnośnie do prowadzenia dokumentacji oraz rozliczania płac w UE

Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy!

Skorzystaj z wyjątkowej oferty przedstawicielstwa we Francji!

Nasz zespół specjalistów poprowadzi Cię bezpiecznie przez cały proces kontroli!

Tacho Asystent

Przedstawiciel we Francji

Firmy przewozowe spoza Francji są zobligowane nie tylko do spełnienia szeregu warunków, ale również do posiadania przedstawiciela w tym kraju, który będzie reprezentował je w trakcie kontroli ze strony służb francuskich. Przedstawiciel jest wymagany dla kierowców pojazdów do 3,5 tony dmc (bus).

Przedstawiciel we Francji musi być osobą francuskojęzyczną i mającą tam miejsce zamieszkania oraz musi posiadać francuski numer SIERT. Przedstawiciel przechowuje dokumentację płacową przewoźnika oraz reprezentuje go przed organami kontrolnymi.

Firma TACHO ASYSTENT służy pomocą w ustanowieniu przedstawiciela we Francji na korzystnych warunkach. Pomagamy w uruchomieniu całej procedury oraz w późniejszych rozliczeniach i przekazywaniu dokumentacji płacowej.

W ramach współpracy zapewniamy:

 • biegle posługującego się językiem francuskim przedstawiciela we Francji,
 • zgłaszanie delegowanych kierowców poprzez platformę SIPSI,
 • monitorowanie terminów zgłoszeń,
 • przechowywanie rozliczeń i dokumentacji płacowej,
 • pomoc w przypadku kontroli.