Pojemność pamięci na karcie kierowcy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu i Rady Unii Europejskiej nr 165/2014 posiadanie karty kierowcy to obowiązek każdej osoby, która zawodowo prowadzi pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy.

Jest ona elektronicznym nośnikiem, którego funkcja polega na monitorowaniu oraz ewidencji czasu pracy kierowców. Należy wyrobić ją w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych poprzez złożenie wniosku i dokonanie odpowiedniej opłaty. Karta jest ważna przez okres 5 lat.

Zawiera informacje jak np.:

  • kraj rejestracji pojazdu;
  • dane kierowcy (imię, nazwisko, numer prawa jazdy, data urodzenia);
  • datę wydania i utraty ważności;
  • przejechany dystans;
  • czas pracy kierowcy.

Karta kierowcy z reguły posiada dane z ostatnich 28 dni roboczych, jednak po upływie tego czasu należy obowiązkowo zgrać informacje i bezpiecznie przechowywać przez okres 12 miesięcy, pilnując aby dane nie przepadły, czy nie trafiły do niepowołanych osób.

Ważne: pojemność pamięci na karcie kierowcy pozwala zarejestrować do 112 kodów krajów. Aby zapobiec pominięciu kodów krajów w danych do analizy, ważne jest, aby w odpowiednim czasie zgrać zapisy z karty kierowcy. Minimalny prawny okres na odczytanie karty kierowcy to 28 dni jednakże w obliczu zmian i nowych obowiązków lepiej jest robić to częściej np. co tydzień lub po zjeździe kierowcy z trasy.

Kierowca ma możliwość nadzorowania informacji znajdujących się na karcie poprzez kontrolę ekranu tachografu, wydruk z niego lub przegranie odczytów na komputer. Jednak również pracodawca powinien mieć dostęp do danych, aby w razie konieczności móc je sczytać. O jakich okolicznościach mowa?

  • w celu rozliczenia czasu pracy kierowcy
  • w razie kontroli ze strony upoważnionego organu;
  • przy zakończeniu umowy z kierowcą;
  • w celu uniknięcia ryzyka utraty informacji z karty;
  • w przypadku końca daty ważności karty.