Monitorujemy i wyjaśniamy

Wyręczamy Państwa we wszystkim tym, co utrudnia codzienną pracę firmy transportowej – skruplatny monitoring i bieżace analizy to nasza mocna strona.

W ramach analizy naruszeń:

 • monitorujemy pracę kierowców wraz ze wskazaniem ewentualnych naruszeń i odstępstw,
 • analizujemy naruszenia kierowców, opisujemy je i podajemy wysokość kar wg ustawy o transporcie drogowym,
 • przygotowujemy raport z naruszeniami dla pracodawcy i kierowców,
 • oceniamy ryzyko naruszeń czasu pracy (wg wytycznych ITD),
 • udzielamy szczegółowych wyjaśnień co do popełnionych przez kierowców naruszeń.

Współpraca z nami to potężna dawka solidnej wiedzy i rzetelność usług. Zapraszamy do skorzystania z niej!

Ewidencja czasu pracy kierowców – dla Twojego spokoju

Rozliczanie czasu pracy kierowców nie jest sprawą oczywistą.

Kierowcy nie zawsze rozpoczynają i kończą pracę we wcześniej ustalonych godzinach. Korek na drodze, niespodziewana awaria pojazdu na trasie to przykładowe sytuacje, które mogą powodować opóźnienie. Jeżeli nie chcesz przejmować się formalnościami, odciążymy Cię.

Oferujemy:

 • prowadzenie kompletnej ewidencji czasu pracy kierowców zgodnie z wymaganiami Państwowej Inspekcji Pracy,
 • rozliczanie czasu pracy kierowców zgodnie z obowiązującym w firmie systemem pracy i okresem rozliczeniowym składników czasu pracy takich, jak godziny nocne, godziny nadliczbowe, dyżury, praca w niedziele i święta, odbiory nieobecności,
 • pomoc w zakresie tworzenia regulaminów pracy oraz doboru najkorzystniejszych systemów rozliczania kierowców,
 • przygotowywanie raportów w formie papierowej i elektronicznej,
 • audyt aktualnej dokumentacji pracowniczej kierowców.

Kompleksowe rozliczanie – warto powierzyć nam!

Jakie korzyści płyną ze współpracy z nami?

Poza uporządkowaniem dokumentacji, możesz być pewien, że nie zostaniesz obciążony karą za nieprawidłowe prowadzenie ewidencji i rozliczenie czasu pracy kierowców. Pomyśl, ile stracisz, gdy okaże się, że musisz zapłacić 30 tys. zł za błędy swoje lub pracowników – tyle właśnie wynosi maksymalna kara, którą mogą nałożyć inspektorzy z Państwowej Inspekcji Pracy.

Dbamy o Twój spokój – rzetelność, gruntowna wiedza oraz bogate doświadczenie sprawiają, że coś, co dla niektórych jest wyzwaniem, dla nas jest codziennością.

Rozliczymy płacę sektorową kierowców w UE

Nasi specjaliści zaproponują najlepsze rozliczenia, zgodne z obowiązującymi w UE przepisami.

Zgodnie z unijną dyrektywą o delegowaniu, obowiązującą od 2 lutego 2022 r., pracodawca ma obowiązek wypłaty delegowanemu pracownikowi pełnego wynagrodzenia sektorowego, a nie stawki minimalnej wynagrodzenia. Wyrównanie należy wypłacać do kwoty uwzględniającej wszystkie elementy składowe wynagrodzenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie.

Nowymi obowiązkami zostały objęte:

 • przewozy kabotażowe,
 • przewozy typu cross-trade,
 • przewozy kombinowane, gdy przewóz wykonywany na odcinku drogowym odbywa się w obrębie przyjmującego państwa członkowskiego lub ma charakter przewozu międzynarodowego innego niż przewóz dwustronny.

Z nowych obowiązków zwolnieni zostali kierowcy przejeżdżający przez dany kraj tranzytem oraz wykonujący przewozy bilateralne (dwustronne), czyli takie, gdy załadunek lub rozładunek następuje w Polsce.

Rozliczanie podróży służbowych

Obniż koszty prowadzonej działalności! Nasi specjaliści przeanalizują obecną dokumentację pracowniczą i zaproponują optymalizację stawek wynagrodzenia oraz diet i ryczałtów za nocleg kierowców.

Wiesz, jak poprawnie rozliczyć dietę kierowcy, którego trasa objęła Polskę? Wiesz, jaki ryczałt należy się kierowcy w przypadku noclegu w kabinie samochodu i w hotelu? Śledzisz na bieżąco zmieniające się w tej kwestii przepisy? Nie musisz! Ponieważ możemy Cię w tym wszystkim wyręczyć – kompleksowo, jak przystało na specjalistów od zarządzania transportem w firmach transportowych każdej skali. Trzymamy rękę na szybkim pulsie zmian legislacyjnych, mamy ogromne doświadczenie dzięki liczbie obsługiwanych podmiotów i latach w tej branży. Szkoda z niego nie skorzystać.

Rozliczamy kierowców za Ciebie

W zakresie rozliczania diet kierowców oferujemy:

 • rozliczanie krajowych podróży służbowych,
 • szczegółowe przeliczenia diet oraz ryczałtów za nocleg,
 • generowanie rozliczeń delegacji w postaci przejrzystych raportów i zestawień.

Pamiętaj, że to niejedyna nasza usługa dla firm transportowych. Współpracując z nami, możesz zdać się na nas w każdej kwestii dotyczącej rozliczeń, kontroli, delegowania pracowników, itp. związanych z dowolnego rodzaju transportem drogowym.

Skontaktuj się z nami

Rozliczanie czasu pracy kierowców BUS

Zajmujemy się kompleksowym rozliczaniem czasu pracy kierowców prowadzących pojazdy o DMC do 3,5 tony typu BUS.

Oferta rozliczania czasu pracy kierowców busów obejmuje:

 • prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy kierowcy,
 • wyrównania do płacy sektorowej na terenie UE,
 • pomoc w ustanowieniu przedstawiciela we Francji,
 • pomoc w zgłoszeniu delegowania kierowców w systemie IMI
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji pracowniczej,
 • pomoc w trakcie kontroli

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców pojazdów o DMC do 3,5 tony!