Wydłużenie godzin jazdy z Pakietu Mobilności – kiedy jest możliwe?

Zgodnie z artykułem 12 Rozporządzenia 561/2006 istnieje możliwość wydłużenia godzin jazdy ponad normy w Pakiecie Mobilności nawet o 2 godziny od standardowego okresu!

Należy mieć świadomość, że przywołany artykuł 12 dotyczy naruszenia przepisów w wyjątkowych okolicznościach, jak np. konieczność objazdu, wypadek na trasie, korki lub zatory na drodze.

W takich przypadkach wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności, by nie spowodować zagrożenia w ruchu drogowym poprzez stworzenie niebezpiecznej sytuacji. Konieczne jest również wykonanie wydruku z opisem przyczyny odstępstwa od norm.

Kiedy możliwe jest wydłużenie jazdy o godzinę, a kiedy o dwie?

Jeśli kierowca planuje odpoczynek tygodniowy skrócony, to ma możliwość przedłużyć czas jazdy o godzinę, natomiast w przypadku zjazdu do bazy lub domu na odpoczynek tygodniowy regularny możliwe są aż dwie godziny wydłużenia które jednak musi poprzedzić 30-minutowa przerwa.

Uwaga!

Wykorzystanie szczególnej sytuacji do wydłużenia czasu jazdy kierowcy, nie zwalnia go z obowiązku przestrzegania maksymalnego czasu jazdy ciągłej. Oznacza to, że po 4,5 godziny pracy musi odbyć 45-minutowy odpoczynek. Kierowca korzystając z wydłużenia godzin jazdy może przedłużyć jedynie limity jazdy dziennej oraz tygodniowej.