Ewidencja
czasu pracy
kierowców


Rozliczanie i ewidencja czasu pracy kierowców

Rozliczenie czasu pracy kierowców nie jest sprawą oczywistą. Kierowcy nie zawsze rozpoczynają i kończą pracę we wcześniej ustalonych godzinach. Korek na drodze, niespodziewana awaria pojazdu na trasie to przykładowe sytuacje, które mogą powodować opóźnienie. Jeżeli nie chcesz przejmować się formalnościami, odciążymy Cię. Nasza oferta jest następująca:

  • Prowadzenie kompletnej ewidencji czasu pracy kierowców zgodnie z wymaganiami Państwowej Inspekcji Pracy
  • Rozliczanie czasu pracy kierowców zgodnie z obowiązującym w firmie systemem pracy i okresem rozliczeniowym składników czasu pracy takich jak godziny nocne, godziny nadliczbowe, dyżury, praca w niedziele i święta, odbiory nieobecności
  • Pomoc w zakresie tworzenia regulaminów pracy oraz doboru najkorzystniejszych systemów rozliczania kierowców
  • Przygotowywanie raportów w formie papierowej i elektronicznej
  • Audyt aktualnej dokumentacji pracowniczej kierowców

Kompleksowe rozliczanie czasu pracy kierowców


Jakie korzyści płyną ze współpracy z nami? Poza uporządkowaniem dokumentacji, możesz być pewien, że nie zostaniesz obciążony karą za nieprawidłowe prowadzenie ewidencji i rozliczenie czasu pracy kierowców. Pomyśl, ile stracisz, gdy okaże się, że musisz zapłacić 30 tys. zł za błędy swoje lub pracowników – tyle właśnie wynosi maksymalna kara, którą mogą nałożyć inspektorzy z Państwowej Inspekcji Pracy.

Ewidencja czasu pracy kierowców - Twój spokój Naszym celem!

Czy wiesz, że prestiżowy magazyn „Harvard Business Review” uznał, że usługa outsourcingu jest jednym z największych odkryć ostatnich 75 lat? Zamiast zatrudniać specjalistów na etacie, skorzystaj z naszej pomocy – jesteśmy solidni, a usługę zapłacisz mniej niż zatrudniając pracownika.