Legalizacja tachografu

Kalibracja tachografu cyfrowego to aktualizacja lub potwierdzenie parametrów pojazdu przechowywanych w jego pamięci. Legalizacja jest potwierdzeniem prawidłowego przebiegu kalibracji co pozwala udowodnić, że tachograf cyfrowy może być legalnie stosowany:

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002 z 13 czerwca 2002 r. i Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym.

Kalibrację tachografu wykonujemy w ciągu 14 dni od daty rejestracji pojazdu (nowego lub używanego) a także po wykupieniu pojazdu z leasingu. Podczas procesu legalizacji następuje personalizacja tachografu poprzez wprowadzenie do jego pamięci danych identyfikujących pojazd. Tachograf zapisuje w swej pamięci także informacje o serwisie, który przeprowadził kalibrację urządzenia.

Kalibracja tachografu polega na sprawdzeniu urządzenia pod kątem poprawności jego funkcjonowania, zgodności tachografu z konkretnym pojazdem oraz aktualizacji lub potwierdzeniu różnych parametrów takich jak numer nadwozia (VIN) oraz numer rejestracyjny pojazdu (VRN). Potwierdzeniu poddane zostaję także takie parametry jak kod rejestrującego auto państwa, rozmiar opon, ustawienia ogranicznika prędkości, bieżący czas (UTC) oraz stan licznika kilometrów. Kalibracja musi być przeprowadzona przez serwis tachografów posiadający odpowiednie uprawnienia.

Kalibrację tachografu wykonujemy regularnie co 2 lata lub wcześniej w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia tachografu, zerwania plomb zabezpieczających (nie tylko w tachografie, ale także na wyjściu impulsatora ze skrzyni biegów) lub wadliwego działania urządzenia, a także co ważne po wymianie ogumienia na osi napędowej.

Potwierdzeniem procesu legalizacji tachografu jest tabliczką instalacyjną zawierająca  informację o dacie ważności legalizacji. Tabliczka umieszczana jest przy słupku B przy drzwiach kierowcy lub przy tachografie.

Jakie kary grożą za brak legalizacji tachografu?

Za okresowe przeprowadzanie kalibracji odpowiedzialny jest przedsiębiorca. Brak legalizacji tachografu skutkować może mandatem karnym dla kierowcy, wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie o nałożeniu kary, grzywna grozi też zarządzającemu transportem:

6.1.5. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf,
który nie został sprawdzony lub poddany przeglądowi przez warsztat posiadający
zezwolenie  – 1000 zł (BPN)