Zgodne z nowym prawem delegowanie kierowców

Pakiet mobilności, który wszedł w życie w lutym 2022 roku, ponownie nałożył szereg obowiązków na firmy transportowe i ujednolicił przepisy w ramach Unii Europejskiej. Skutkiem tego są również zmiany w prawie polskim.

Od 2 lutego 2022 r. kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe w systemie kabotaż lub cross-trade muszą zostać zgłoszeni jako pracownicy delegowani. Pracodawca ma obowiązek zrobić to za pomocą platformy IMI, wybierając odpowiedni rodzaj przewozu. Zgłoszenie delegowania obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE.

Nowy sposób delegowania pracowników zastępuję dotychczasowe formy takie jak MiLoG, SIPSI, Posted Workers i inne. Za pomocą platformy IMI służby kontrolne danego kraju będą kontaktowały się z przewoźnikiem, by zweryfikować spełnienie obowiązków związanych z delegowaniem kierowców.

To kolejny, obciążający obowiązek dla firm, dlatego ponownie przychodzimy z pomocą i możemy we wszystkim wyręczyć Twoją firmę.

Wyręczamy Cię w delegowaniu kierowców

Firma TACHO ASYSTENT szczegółowo zajmuje się problematyką delegowania oraz reprezentacji przewoźnika w razie kontroli. Wybierając współpracę z nami, wybierasz święty spokój i oszczędność czasu na zagłębianie się w nowe regulacje prawne związane nie tylko z delegowaniem kierowców.

  • Zgłaszanie delegowania kierowców do krajów UE
  • Prowadzenie rejestru zgłoszeń
  • Wyrejestrowywanie kierowców nieaktywnych
  • Monitorowanie platformy IMI pod względem otrzymanych wiadomości od służb kontrolnych
  • Reprezentacja w przypadku kontroli obowiązku delegowania i płac sektorowych
  • Przesyłanie dokumentów oraz udzielanie wyjaśnień organom kontrolnym
  • Doradztwo odnośnie do prowadzenia dokumentacji oraz rozliczania płac w UE

Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy!