Gdy PIP lub ITD zapowiada kontrolę…

Otrzymali Państwo zapowiedź kontroli z ITD lub PIP? A może warto zawczasu sprawdzić, czy firma jest na nią przygotowana?

Zespół Tacho Asystent pozwoli Państwu przygotować się do takiej kontroli i przeprowadzi Was przez całe proces postępowania administracyjnego.

Od 2012 roku zajmujemy się wszelkimi kwestiami związanymi z rozliczaniem czasu pracy kierowców w Polsce i za granicą, dlatego jesteśmy w stanie pomóc Państwu w przygotowaniu dokumentacji do kontroli lub sprawdzić, czy Wasza firma jest na nią gotowa.

Polskie instytucje kontrolne (ITD i PIP) mają obowiązek co 5 lat skontrolować każde przedsiębiorstwo transportowe w Polsce. Jeśli do tej pory taka kontrola nie miała miejsca w Waszej firmie, to należy się jej spodziewać. Nie należy także zapominać o roszczeniach i skargach kierowców, które są najczęstsza przyczyną kontroli PIP lub ITD w firmach transportowych.

W ramach przygotowań do kontroli sprawdzimy stan obecnej dokumentacji wraz z oceną jej stanu i uzupełnieniem ewentualnych braków.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatym zakresem usług.