Świadectwo kierowcy – co to jest i jak je uzyskać?

Świadectwo kierowcy to dokument, który obowiązkowo muszą posiadać kierowcy niebędący obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a zamierzający wykonywać pracę dla przewoźnika znajdującego się w obrębie UE. Zapewnia potwierdzenie zatrudnienia pracownika zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

To, o czym należy pamiętać, to fakt, że przed wyrobieniem świadectwa kierowcy, konieczne jest uzyskanie karty kwalifikacji kierowcy, jeśli zamierza on zawodowo wykonywać przewozy na kategorii D (autobus) lub C+E(samochody ciężarowe).

Jak zdobyć świadectwo kierowcy?

Wniosek o wydanie takiego dokumentu może złożyć przedsiębiorca zamierzający zatrudnić pracownika spoza państw należących do Unii Europejskiej. Należy dostarczyć go do w Biura ds. Transportu Międzynarodowego oraz dołączyć do niego:

 • Kopię licencji wspólnotowej
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu pracownika
  • w przypadku, gdy kierowca będzie prowadził pojazd powyżej dmc 3,5 tony, należy dostarczyć zaświadczenie o spełnianiu przez niego wymagań z art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r., razem z kserokopią karty kwalifikacji kierowcy lub prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej z zamieszczonym kodem 95.
  • w przypadku, gdy kierowca będzie prowadził pojazd do dmc 3,5 tony, należy dostarczyć kserokopię: orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, orzeczenia psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, potwierdzenia ubezpieczenia społecznego kierowcy ZUS ZUA z informacją o wysyłce i potwierdzeniu lub dokument ZUS RCA/RSA z ostatniego miesiąca (w przypadku daty zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (ZUS ZUA) starszej niż 3 miesiące).
 • Kserokopię paszportu kierowcy
 • Kserokopię prawa jazdy
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa kierowcy

Ile to kosztuje i na jak długo można uzyskać świadectwo kierowcy?

Cena za świadectwo kierowcy będzie zależna od okresu ważności dokumentu, przy czym maksymalny termin to 5 lat:

 • do 1 roku – 10 zł;
 • do 2 lat – 15 zł;
 • do 3 lat – 20 zł;
 • do 4 lat – 30 zł;
 • do 5 lat – 40 zł.